Владивосток8 (423) 200-21-61

Уссурийск8 (4234) 37-94-94

Хабаровск8 (4212) 77-08-48

СЕЙФЫ ОФИСНЫЕ

 
Сейф офисный КМ 260
10,904 руб.
260х360х290 мм. 16 кг.
   
Сейф офисный КМ 310
12,301 руб.
310х430х375 мм. 23 кг.
   
Сейф офисный КМ 620т
17,843 руб.
620х430х375 мм. 40 кг.
   
Сейф офисный КМ 900т
22,959 руб.
900х475х400 мм. 65 кг.
 
 
Сейф офисный КМ 1200т
25,999 руб.
1200х475х400 мм. 90 кг.
   
Сейф офисный КМ 1200т/2
30,523 руб.
1200х475х400 мм. 96 кг.
         
               
     
Сейф офисный VALBERG ASM-120 T
48,435 руб.
1200х550х390 мм. 93 кг.
       
Сейф офисный VALBERG ASM-120 T CL
Свяжитесь с нами насчёт цены
1200х550х390 мм. 93 кг.
 
     
Сейф офисный VALBERG ASM-165 T
93,005 руб.
1650х600х460 мм. 157 кг.
       
Сейф офисный КЗ-065 Т
46,301 руб.
1245х500х445  мм. 195 кг.
 
 
Сейф офисный КЗ-223 Т
51,390 руб.
1210х450х395  мм. 205 кг.
   
Сейф офисный КЗ-233 ТК
Свяжитесь с нами насчёт цены
1400х500х445  мм. 261 кг.
   
Сейф офисный КЗ-036 Т
Свяжитесь с нами насчёт цены
745х500х445  мм. 145 кг.
   
Сейф офисный КЗ-0132 Т
26,577 руб.
645х450х395  мм. 115 кг.
 
 
Сейф офисный КЗ-051
Свяжитесь с нами насчёт цены
360х450х395  мм. 84 кг.
   
Сейф офисный КЗ-035 Т
30,962 руб.
745х500х445  мм. 145 кг.
   
Сейф офисный КЗ-053
19,288 руб.
360х450х395  мм. 84 кг.
   
Сейф офисный КЗ-0132 ТК
Свяжитесь с нами насчёт цены
645х450х395  мм. 112 кг.
 
 
Сейф офисный КЗ-0132
25,779 руб.
645х450х395  мм. 112 кг.
   
Сейф офисный КЗ-045 ТК
Свяжитесь с нами насчёт цены
945х500х445  мм. 200 кг.
   
Сейф офисный КЗ-233 Т
56,904 руб.
1400х500х445  мм. 261 кг.
   
Сейф офисный КЗ-054
19,288 руб.
450х360х395  мм. 84 кг.
 
 
Сейф офисный КЗ-035 ТК
Свяжитесь с нами насчёт цены
745х500х445  мм. 145 кг.
   
Сейф офисный КЗ-223 ТК
Свяжитесь с нами насчёт цены
1210х450х395  мм.
   
Сейф офисный КЗ-065 ТК
Свяжитесь с нами насчёт цены
1245х500х445  мм. 195 кг.
   
Сейф офисный КЗ-052 Т
Свяжитесь с нами насчёт цены
645х450х395  мм. 115 кг.
 
 
Сейф офисный КЗ-045 Т
40,022 руб.
945х500х445  мм. 200 кг.
   
Сейф офисный КЗ-053 Т
20,121 руб.
360х450х395  мм. 87 кг.